EMBALLAGE
Våra kunder har höga krav på service, korta leveranstider, kvalitet, leveranssäkerhet och produktionskapacitet.

Torpa Emballage

Torpa emballagefabrik ligger i Vretstorp. Från enkla förhållanden i liten skala, har företaget idag utvecklats till en modern industri, med hög kapacitet och en avancerad maskinpark.

Vi inriktar oss i huvudsak på pallar och lådor med inredning men vi arbetar även med andra specialemballage.
Våra kunder finns till stor del inom tillverkningsindustrin.

Torpa har varit i AB Karl Hedins ägo sedan november 2011.

Oskar Ryno | Platschef
Telefon: 0582-920 61 Mobil: 070-20 44 063
E-post: oskar.ryno@abkarlhedin.se

Ingvar Skoglund | Produktion/Order
Telefon: 0582-920 64
E-post: ingvar.skoglund@abkarlhedin.se