AB Karl Hedin etablerar ny skogsråvaruorganisation

2010-11-08 | Webmaster

AB Karl Hedin skapar en ny skogsråvaruorganisation i mellansverige. Organisationen ersätter den nuvarande WEDA-organisationen.

Med den nya organisationen kan AB Karl Hedin starkare profilera sitt eget varumärke i det område man anskaffar råvara. Den nya organisationen innebär ett tätare och mer direkt samarbete mellan råvaruförsörjningen och de egna sågverken. Målet är att skogsägare och leverantörer i regionen ska få en ännu högre kvalitet samt bättre kontakt och service av den nya regionala organisationen.

Genom att överta ett tjugotal av WEDA:s virkesköpare skapas en av de starkare inköpsorganisationerna i regionen. Förutom råvaruinköpen planerar AB Karl Hedins råvaruorganisation att tillhandahålla alla de tjänster som en skogsägare kan förvänta sig, såsom slutavverkning, gallring, skogsvård, skogsbruksplaner och skogsbränslen.

Inom AB Karl Hedins verksamhetsområde berörs direkt cirka 2500 skogsägare som den skogliga organisationen sedan tidigare har leverantörs- och kundrelationer med.

”Vår ambition är att vi med den nya organisationen på ett bättre sätt kan svara upp mot våra industriers behov, vilket också gynnar den enskilde skogsägaren genom fler specialsortiment som ger ett bättre netto i skogsbruket”, säger Fredrik Nilsson, VD, AB Karl Hedin Sågverk.

”Med en egen inköpsorganisation kommer vi närmare skogsägaren och får på så sätt möjlighet att säkerställa kvaliteten ytterligare. Detta känns dessutom väldigt naturligt när vi i koncernen rymmer hela kedjan från skog till färdig produkt och vill erbjuda kunderna något som vi verkligen står för.”

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i mellansverige och Estland. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag cirka 700 anställda och omsätter cirka 2,5 miljarder kronor. Koncernen bedriver verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och bygghandel. I koncernens 27 egna bygghandelsanläggningar säljs bland annat AB Karl Hedins egenförädlade produkter.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Nilsson, VD AB Karl Hedin Sågverk
Telefon: 070-223 22 33

Peter Wigert, VD AB Karl Hedin Industri
Telefon: 070-575 31 47