AB Karl Hedin Bygghandel förvärvar rörelsen AB Nils Ericsson & Co (NECO) i Leksand

2011-11-23 | Webmaster

AB Karl Hedin Bygghandel,  kommer från 2011-12-31 förvärva sin 30:e anläggning, rörelsen NECO i Leksand. NECO omsätter idag ca 75 miljoner och har 19 anställda. NECO grundades 1874 och har sedan dess vidareutvecklats till en framstående bygghandel i Dalarna.

-          Vår strategi är att vara en heltäckande kvalitetsleverantör till byggföretag, självbyggare och mindre industrier i Mellansverige. Det innebär att vi med vår egen produktion av trävaror som specialitet har ett intresse av att växa vidare genom förvärv och nyetablering. Förvärvet av NECO ligger väl i linje med denna strategi och Leksand passar bra in i geografin, säger Peter Wigert, VD AB Karl Hedin Bygghandel. 

Nuvarande ägare Göthes AB som även äger och driver Gästrike Lås AB i Sandviken, har fäst stor vikt vid att hitta rätt köpare till verksamheten som funnits i familjen Östlunds ägo i 40 år. 

-          Det är med blandade känslor som Göthes säljer Nils Ericsson. Men en nödvändig konsolidering inom affärsområdena Beslag, Säkerhet och Teknik för att möta de nya marknadsstrukturer som skapats inom vår kärnverksamhet, samt en ökad internationell affärsverksamhet, har gjort denna renodling inom koncernen nödvändig.

-          Att det blev AB Karl Hedin känns mycket bra! Det är precis som Göthes och NECO ett livskraftigt privatägt företag som verkar i och värnar om det lokala. Jag är övertygad att detta är den absolut bästa nya ägaren för både medarbetare och kunder och ger de bästa förutsättningarna att fortsätta vara en professionell och serviceinriktad bygghandel. AB Karl Hedin har de resurser och den offensiva inställning som krävs för att möta morgondagens kundbehov.

 För ytterligare information, kontakta:

Peter Wigert, AB Karl Hedin Bygghandel                  070 – 575 31 47
Håkan Östlund, ägare NECO och Göthes                  070 – 313 48 00