AB Karl Hedin Bygghandel förvärvar Järnhandeln i Hedemora AB

2012-03-22 | Webmaster

Järhandeln i Hedemora AB omsätter idag cirka 70 miljoner och har 27 anställda. Det är ett anrikt företag som har verkat i Hedemora och Säter och har en bred bas av kunder inom bygg- och industrisektorn. Nuvarande platschef Lennart Cederstrand kommer fortsatt att vara ansvarig för verksamheten när den övergår till AB Karl Hedin.

- Vår strategi är att vara en heltäckande kvalitetsleverantör till byggföretag, självbyggare och  mindre industrier i Mellansverige. Det innebär att vi med vår egen produktion av trävaror som specialitet har ett intresse av att växa vidare genom förvärv och nyetablering. Förvärvet av Järnhandeln ligger väl i linje med denna strategi och både Hedemora och Säter passar bra in i geografin, säger Lars Lindgren, VD för AB Karl Hedin Bygghandel. Våra råvaruinköpare har i detta område många leverantörer som nu får möjligheten att köpa sin egen skog i vår bygghandel efter att den förädlats i våra sågverk. Här sitter vårt helhetskoncept från planta till planka ihop på ett unikt sätt.

Nuvarande ägare till rörelsen, Bengt Josefsson, har fäst stor vikt vid att hitta rätt köpare till verksamheten som funnits i familjens ägo sedan 1981.

- Det är med blandade känslor vi nu säljer verksamheten, men det är en nödvändig konsolidering inom bygghandeln för att möta byggarnas och de mer krävande konsumenternas krav i framtiden. Att det blev AB Karl Hedin känns mycket bra. Det är ett livskraftigt privatägt företag, som verkar i och värnar om det lokala. Jag är övertygad att detta är den absolut bästa nya ägaren för både medarbetare och kunder, och ger de bästa förutsättningarna att fortsätta vara en professionell och serviceinriktad bygg- och järnhandel, säger Bengt Josefsson.

Hedemora och Säter gör att AB Karl Hedin Bygghandel från och med den första maj har 32 anläggningar i Mellansverige.