KHUFV

AB Karl Hedin Ursprungsförsäkrat Virke

KHUFV garanterar att virke levererat från AB Karl Hedin är:


 • Spårbar till sitt ursprung (land, region, trädslag och volym)
 • Avverkat i enlighet med svensk skogsvårdslag
 • Uppfyller standardkraven för PEFC CoC
 • Uppfyller kraven för EU:s timmerförordning (EUTR)

Vi intygar att virke inte härstammar från:


 • Illegal avverkning eller genmodifierade träd
 • Avverkningar med syfte att konvertera skogsmark till plantage
 • Skogar som skyddas enligt lag eller certifikatens standarder
 • Avverkning där ursprungsbefolkningens eller samhällets traditionella, sociala och kulturella rättigheter åsidosätts

AB Karl Hedin Sågverk

 • Är certifierad för PEFC FM (1700923) samt PEFC CoC (1700354)
 • Utför årligen interna och externa revisioner för alla inköp av virke
 • Blir årligen granskad av extern revisor för att säkerställa att spårbarhetskraven är uppfyllda

AB Karl Hedin välkomnar kunder att ta del av vårt ledningssystem för spårbarhet och våra revisioner.

Vi värnar om landsbygdsutveckling, arbetstillfällen och brukanderätt tillika levande skogar, artrikedom och bevarande av unika naturvärden i skogen. Att kommande generationer tar över en bärkraftig skog som är rik på naturvärden samtidigt som den ger en god ekonomisk avkastning anser vi är avgörande för en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Copyright © AB Karl Hedin 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © AB Karl Hedin 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB