Sunnansjö 15:4

Obebyggd skogsfastighet i dalarna om 4 500 m3sk i två skiften.


OBJEKTSTYP: Skogsfastighet

KOMMUN: Sunnansjö, dalarna

AREAL: 16 ha

PRISIDÉ: 2 250 000 SEK

ANBUDSDAG: Förlängt till 2022-03-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

 


Skog och mark

Skogsmark
Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin Skog och virkesförrådet är uppräknat till och med december 2021.

 

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen, exkl.hänsynsareal, 15 ha. Virkesförrådet uppgår totalt till 4 500 m3sk vilket ger ett medelförråd om 300 m3sk per ha.

 

Skifte nr 12 består av 4,6 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet utgörs till 62 % tall, 35 % gran och 3 % löv. Totalt 700 m3sk och ca
150 m3sk/ha. Medelboniteten är skattad till 6,6 m3sk per ha och år.

 

Skifte nr 14 består av 10,2 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet utgörs till 2 % tall, 81 % gran och 17 % löv. Totalt 3 800 m3sk och ca 380 m3sk/ha. Medelboniteten är skattad till 9,4 m3sk per ha och år.


Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Sunnansjö-Norshyttans VVO som omfattar ca 4 252 ha. Frågor angående jakt besvaras av Thomas
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

Försäljningsobjektet ingår i Sunnansjö fiskevårdsområdesförening. Frågor angående fiske besvaras av Robert Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

Sunnansjö 15:4

Obebyggd skogsfastighet i dalarna om 4 500 m3sk i två skiften

 

OBJEKTSTYP:       Skogsfastighet KOMMUN:       Sunnansjö, dalarna AREAL:       16 ha PRISIDÉ:       2 250 000 SEK ANBUDSDAG:       Förlängt till 2022-03-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

 

Läs mer om prospektet här: 

Prospekt Sunnansjö 15:4 

 

 

 

Skog och mark

 

Skogsmark
Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin
Skog och virkesförrådet är uppräknat till och
med december 2021.

 

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva
skogsmarksarealen, exkl.hänsynsareal, 15 ha. Virkesförrådet
uppgår totalt till 4 500 m3sk vilket ger ett
medelförråd om 300 m3sk per ha.

 

Skifte nr 12 består av 4,6 ha produktiv
skogsmark. Virkesförrådet utgörs till 62 % tall,
35 % gran och 3 % löv. Totalt 700 m3sk och ca
150 m3sk/ha. Medelboniteten är skattad till
6,6 m3sk per ha och år.

 

Skifte nr 14 består av 10,2 ha produktiv
skogsmark. Virkesförrådet utgörs till 2 % tall,
81 % gran och 17 % löv. Totalt 3 800 m3sk och
ca 380 m3sk/ha. Medelboniteten är skattad
till 9,4 m3sk per ha och år.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Sunnansjö-
Norshyttans VVO som omfattar ca 4 252 ha.
Frågor angående jakt besvaras av Thomas
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

Försäljningsobjektet ingår i Sunnansjö
fiskevårdsområdesförening.
Frågor angående fiske besvaras av Robert
Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

 
 

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer | Tillåt cookies