SÅGVERK/
FÖRÄDLING
AB Karl Hedin är en av Sveriges största privatägda sågverkskoncerner. Vi vidareförädlar 3/4 av den sågade volymen.

Fackverkstakstol typ 1

Max c/c 1200 mm, virkestjocklek 45 mm.

1

mm Mått utsida av vägg/regelstomme (3.500-10.000 mm)

2

° Takvinkel (18-27 grader)

3

mm Höjd underkant till överkant av takstol

4

mm Mått från utsida av regelstomme till ände av takstol

(max 600 mm)
Alt 1 (kapas vinkelrät mot överram)
Alt 2 (kapas vertikalt mot överram)

5

mm

Mått från utsida av regelstomme till ände av takstol

(max 600 mm)

Alt 1 (kapas vinkelrät mot överram)
Alt 2 (kapas vertikalt mot överram)

6

mm Bredd på vägg/regelstomme

7

mm Bredd på vägg/regelstomme

Antal

st Totalt antal takstolar med de angivna måtten

Avstånd

mm Takstolsavstånd c/c (standard 1.200 mm)

Taktyp

Tungt ex tegel/betong
Lätt ex plåt/papp

Snözon

se Takstolsbroschyr
Objektsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Kommun
Önskat leveransdatum
Beställare
Företag
Kontaktperson
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
Fax
Mobil
E-post
Leveransadress (om annan än ovan)
Adress
Postnummer
Ort
Kontaktperson
Telefon
Meddelande