Kärnfuruprodukter

SVENSKT KÄRNVIRKE
– den perfekta produkten för dig som tänker miljövänligt och långsiktigt.
Kärnvirke av furu är det naturliga och miljövänliga alternativet till  vanligt tryckimpregnerat virke. Den är helt obehandlad och kräver ingen ytbehandling. När träet åldras får den en silvergrå ton och brädornas rörelse skapar ett vackert rustikt utseende.
En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras utomhus och åldras är så kallad fliskritning (“fiberludd”). Detta förekommer i huvudsak i kraftigt solexponerade miljöer då ligninet, som binder ihop virkets fibrer, bryts ned av solens UV-strålning. Fliskritning är en helt naturlig process i virkets “kretslopp” och det är för övrigt av detta “fiberludd” som getingarna bygger sina bon och samhällen.
Med tiden kommer virkets yta att likna drivved både till färgen och strukturen. Fliskritning kan vid behov borstas bort med en kraftig borste.VARFÖR HETER DET KÄRNVIRKE?
Kärnvirket tas från gamla furor där cellerna i stammens innersta delar – kärnan – fyllts med hartsämnen, kåda, och då menar vi inte kådan som man ofta ser sippra ut under heta sommardagar utan den som är så gammal att den är en naturlig del av träet och gör det extra hårt och motståndskraftigt mot väta, angrepp av svamp och skadedjur. 
Tack vare denna naturliga process behöver inte kärnvirket behandlas. 
Kärnvirket sorteras fram med hjälp av avancerad röntgenteknik vilket garanterar en närmare uteslutande kärnvedsandel i våra kärnfuru-produkter. PRODUKTBLAD


Copyright © AB Karl Hedin - Sågverk/Förädling 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB