Sågverk och förädling

AB Karl Hedin är en av Sveriges största privatägda sågverkskoncern med tre sågverk i Bergslagen och två i Estland.
Vi förädlar timmer inom vårt naturliga fångstområde och är den ledande lokala sammarbetspartnern inom hela värdekedjan från planta till planka.
AB Karl Hedin Sågverk förädlar flera unika timmersortiment och varje sågverk är specialiserat utifrån den marknadsinriktning vi har samt den råvara vi förädlar.

Copyright © AB Karl Hedin - Sågverk/Förädling 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB