Slamfärgsmålad panel

Slamfärgsmålad panel - ytterpanel av högsta kvalitet

Vår slamfärgsmålade panel tillverkas på samma sätt som vår Bergslagspanel - den klyvs och målas i en sluten miljö. Fördelen med detta tillverkningssätt är att ytan aldrig utsätts för någon form av nedsmutsning innan den målas, den är också helt färsk för bästa vidhäftning av färgen. Vi använder Falu vapen industrifärg, vilken är speciellt anpassad för industriell målning, för absolut bästa resultat.

 

Vår slamfärgsmålade panel skall betraktas som grundmålad. Efter att du monterat panelen ska den därför slutstrykas en gång med outspädd slamfärg.

 

Säkerhetsdatablad


pdf_16x16.gif  FALU VAPEN RÖDFÄRG

Copyright © AB Karl Hedin - Sågverk/Förädling 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB