Kontakta oss

Takstolssortiment

Vi erbjuder takstolar för alla behov, av hög kvalitet,  med snabba leveranser och till rätt pris.

Fackverk 1

Prisförfrågan

Få en offert direkt från din Bygghandel. 

Fackverk 2

Prisförfrågan

Få en offert direkt från din Bygghandel. 

Fackverk 3

Prisförfrågan

Få en offert direkt från din Bygghandel. 

Ramverk

Prisförfrågan

Få en offert direkt från din Bygghandel. 

Om oss

Vår takstolsfabrik i Rättvik producerar takstolar efter kundens mått och önskemål


Vi tillverkar alla typer av takstolar:

 • Fackverk
 • Ramverk
 • Sax
 • Pulpet
 • Specialtakstolar.


Det enda du behöver göra är att tillhandahålla alla mått och gärna en skiss över takstolar till bygget. Sedan gör våra erfarna konstruktörer alla beräkningar och ritningar.

Produktion

Takstolsfabriken i Rättvik producerar ca 5.000 takstolar per år. Alla sammanfogningar sker med varmförsinkad stålplåt. Våra spikningsplåtar pressas på virkesstyckena, på så vis undviker vi mekaniska skador på virket som kan uppstå vid spikning, samt att man får en slät yta att isolera mot.


Virket vi använder i takstolarna kommer mestadels från våra egna sågverk, på så sätt kan vi garantera att våra produkter håller den kvalitet vi utlovar.

Beställning

Prisförfrågan för takstolar kan enkelt göras via formulären ovan.


Du kan också vända dig till din närmsta AB Karl Hedin Bygghandel för mer information och hjälp för just dina takstolar.

Tips

Att tänka på för att ditt takprojekt ska bli lyckat

 • Kontakta våra konstruktörer i god tid för att få hjälp med mått, belastningsgränser samt kon- struktionsberäkningar. 
 • Planera leveransen så att montering kan ske omgående eller så snabbt som möjligt efter leverans, detta för att undvika lagring på bygg- arbetsplatsen. Takstolarna bör lagras stående och skyddade mot snö och regn. 
 • Följ konstruktörens monteringsanvisningar. 

Hantering

Lyft

Lyft så att krafterna verkar i konstruktionens plan. Var särskilt försiktig när det blåser. 

Lagring

 • Lagra takstolarna stående
 • Palla upp ordentligt från marken under upplagspunkterna, fukt och organiska material kan annars förorsaka röta
 • Staga takstolarna så de inte välter
 • Vid mer än ett par dagars lagring skall takstolarna förvaras täckta och ventilerade för att skyddas mot fukt

Montering

Montering

 • Montera eventuella upplagslaskar innan takstolen lyfts på plats 
 • Montera första takstolen mot ett stöd vid gavel 
 • Placera rätt takstol på rätt plats och vänd dem åt rätt håll, följ takstolsplanen 
 • Loda in takstolarna 
 • Sörj för god tillfällig avsträvning med längsgående och diagonala strävor 
 • Gör permanenta avsträvningar enligt anvisningar 
 • Förankra takstolarna enligt anvisningar 
 • Skydda mot fukt efter montering 

Kontroll

Kontrollera alltid takstolsleveransen vid mottagandet på arbetsplatsen vad gäller fel och brister. Eventuella påpekanden skall omedelbart göras till tillverkaren.


Broschyr

Läs gärna vår broschyr om takstolar. Den fungerar även som underlag för förfrågan och beställning om du inte vill göra det online.

Copyright © AB Karl Hedin Bygghandel 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB