Kontakta oss

Lägga tak

-perfekt semestersyssla

Gör takbytet på rätt sätt från början och vänta inte för länge. Har man riktig otur, kan det bli onödigt dyrt att reparera skadan. Taket är husets viktigaste skydd och ska tas hand om innan man börjar med dyra och omfattande renoveringar inomhus.

 

Nya, snygga takpannor ger ett lyft utseendemässigt, men det är ännu viktigare att tänka på helheten och de delarna av taket som är dolda. Till exempel underlagstaket som skyddar takkonstruktionen från vätan samt olika genomföringar (skorsten, ventilationsdelar m.m.)    som ska vara intakta för att vattnet inte ska tränga ner i taket. Tänk smart från början och ta inga kortsiktiga genvägar. Det finns inget dyrare än billiga tak.

Här är några tips till dig som tänker lägga taket själv:


#1 SÄKERHET

Glöm ej säkerheten
för alla de som jobbar med takbytet. Se till att det finns godkända byggnadsställningar runt taket. Anlita gärna ett företag som hjälper dig med dessa.

 

 

#2 UNDERLAG

Kolla taklutningen och kontrollera underlaget. Hur ser det ut på vinden, är det torrt och fint eller behöver någonting åtgärdas? Vi rekommenderar att underlaget (traditionell takpapp eller modernt, diffusionsöppet underlagstak) byts ut i samband med pannbyte. Den delen av taket som inte syns är minst lika viktig som det yttre taket.


 

#3 LÄKT

Läkten är den konstruktion av lodräta och vågräta träreglar som takpannorna läggs på. Den lodräta läkten kallas ströläkt och behövs både för att ventilera taket och för att bära upp den vågräta läkten, bärläkten. Det är på bärläkten som takpannor fästs. Avstånden mellan bärläkten bestäms av vilken typ av takpanna du har valt till ditt tak. När läkten är på plats är det dags att lägga pannorna. Eftersom takpannor är tunga kan det vara smartatt få dem direkt-
levererade på taket.

 

 

#4 TAKPANNOR

Lägg takpannorna. Själva läggningen är inte svår men det krävs noggrannhet. I regel börjar man nerifrån och arbetar sig uppåt. Pannorna fästs i läkten med clips eller speciella skruvar och spikar. För att öka takets livslängd monteras en fågellist vid takfoten som förhindrar att fåglar, löv och barr kommer in under pannorna och försämrar ventilationen.

 

 

#5 NOCK

Nocken är den del på taket där taksidorna möts. Det är en särskilt utsatt del av taket. Nocken ska stoppa snö, vatten, löv och annat från att komma in i takkonstruktionen. Samtidigt skall nocken kunna släppa in luft under pannorna för att ge god ventilation för maximal livslängd hos läkt och underlagstak. Monier har flera specialutvecklade produkter för taknocken, både specialpannor och tätningsprodukter som gör arbetet enklare, samtidigt som de gör taket tätt och långlivat.

 

 

#6 SLUTFIX

Du kan skapa egna lösningar för takluckor, ränndalar, skorstensanslutningar m m. Har du en vinkel på ditt tak behöver du t ex en vinkelränna, och takpannorna behöver snedskäras. Här är det också viktigt att se till att det blir tätt. Regn och snö, kvistar och löv har en förmåga att leta sig in under pannorna om de får en chans. Genomföringar och ventilation är också något som kräver extra omsorg, det vanligaste är att man helt enkelt byter ut pannorna vid genomföringarna när hela taket är lagt.

 

 

Taksäkerhetsystem

Husägaren ansvarar för att man på ett säkert sätt kan ta sig upp, arbeta och förflytta sig på sitt tak, t ex sotare eller antennmontörer. Husägarens ansvar gäller också om man befinner sig på marken nedanför taket och riskerar att skadas av nedfallande snö och is. Illustrationen ovan visar vilka produkter som kan vara aktuella för att det till exempel är säkert att utföra arbete på hela taket.  

#1. Livlinefäste
#2. Bärläktssteg
#3. Takstege
#4. Skyddsräcke
#5. Snörasskydd
#6. Glidskydd
#7. Takbrygga
#8. Nockräcke

Copyright © AB Karl Hedin Bygghandel 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB