Kontakta oss

Ge ditt hus en ansiktslyftning

Att byta ytterdörr på ditt hus ger inte bara en ny känsla till huset, det kan även vara ekonomiskt lönsamt, då en ny dörr ofta är betydligt tätare och bättre isolerade än gamla dörrar. Du gör det även svårare för tjuven att ta sig in.

För att en dörr skall fungera väl krävs det att den monteras på rätt sätt. Oftast gäller garantin endast vid fackmannamässig montering, så se till att läsa på ordentligt om du ska montera dörren själv, eller kolla vad som gäller för just din dörr. Här går vi igenom huvudmomenten vid montering av en dörr.

 

Ytterdörrarna och portarna från Leksandsdörrar har åtta förborrade hål (14 mm) för infästning och vi rekommenderar karmhylsa för ett säkert montage.

 

Tänk på att om byte av dörr väsentligt påverkar byggnadens yttre, kan du behöva söka om bygglov.

 

1.

Det är viktigt att välja rätt storlek på dörren. Vid ombyggnad eller byte av gammal dörr kan det vara svårt att få fram rätt mått, då det fria öppningsmåttet i väggen oftast är inbyggt av foderlister. För att få fram rätt mått så börja med att riva bort dessa på insidan. Fogbredden mellan vägg och karm får inte vara mer än 20 mm, detta är extra viktigt om du monterar en branddörr. Tänk också på att välja en låsenhet som är godkänd av försäkringsbolagen.

 

2.

Om väggmaterialet som dörren ska fästas i består av betong, lättbetong eller tegel måste du borra och plugga. Till trä använder du i första hand karmskruv eller karmhylsa. Börja med att kontrollera att underlaget för tröskeln är vågrätt och att du kan täta under tröskeln om det behövs. Använd vattenpasset och justera genom att slå in hårda träkilar eller klossar som stöd under dörrtröskel och dörrkarm tills det är rakt. Om klossar används så se till att tröskeln inte sviktar.
Ställ aldrig tröskeln direkt mot betong utan använd i så fall någon form av fuktspärr. Det är viktigt att dörrtröskel och dörrkarmsöverstycke är vågräta – de ska vara i samma nivå som golvbeläggningens översida.

 

3.

Montera sedan karmhylsorna från baksidan, totalt åtta stycken, och ställ sedan karmen på plats. Skruva ut karmhylsorna mot väggen och justera karmen med hjälp av karmhylsan så att det blir helt i lod. Se även till att dörrkarmen inte lutar inåt eller utåt. När allt är färdigjusterat och helt rakt, skruvar du fast karmen på gångjärnssidan.

 

4.

Innan du skruvar fast låssidan, kontrollera att diagonalerna är lika långa från hörn till hörn och att karmen är i lod, samt att tröskeln är vågrät. Skruva sedan fast låssidan på samma sätt som gångjärnssidan. Kika över karmöppningen så att den är lika bred upptill som nertill, justera vid behov.

 

5.

Nu kan du hänga dörren på plats! Kontrollera att springorna mellan karm och dörr är jämna.

 

6.

Dreva (isolera) mellanrummet mellan karmen och väggen. Packa inte för hårt för då kan karmen bågna. När drevmaterialet är på plats täcker du med en bottningslist på insidan.Lägg sedan en luft- och diffusionstät mjukfog ovan på bottningslisten. Skyddet mot utsidan ska vara vindtätt men inte diffusionstätt, det ska ”andas”. Använd drevningsmaterial som tillåter efterjustering. Används fogskum ska det vara av sådan kvalitet att efterjustering tillåts.

 

7.

Uppkommer sättningar efter monteringen kan dörrbladet justeras upp eller ner på justeringsskruven på gångjärnen.

 

8.

Nu kan du och din familj njuta av en hållbar och vacker dörr!KÄLLA: Leksandsdörren

 

 

 

Material som behövs

Hammare, skruvmejsel, tumstock, långt vattenpass, spik och skruv, ev. borrmaskin, skruvdragare, fogspruta, plugg och skruv för infästning av dörren, och två lister för mätning av diagonalmåttet.


Speciell drevremsa för isolering, samt bottningslist och fogmassa för tätning mellan karm och vägg.

 

Copyright © AB Karl Hedin Bygghandel 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB