Kontakta oss

Vi hjälper dig!

Konstruktionslösningar och dimensionering

Planera och dimensionera. Dessutom handfasta tips, råd och byggbeskrivningar som hjälper dig igång och låter dig slutföra ditt byggprojekt på bästa sätt. Ta med dina beräkningar och skisser till oss om du har ytterligare frågor.

HJÄLPMEDEL

Dimensionering

Beräkna rätt dimension för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare samt bjälkar i konstruktionsvirke eller limträ.

HJÄLPMEDEL

Byggbeskrivningar Allmänt

Allmän information om byggmaterial och tillbehör, hur du ansöker om bygglov och anmälan med mera.

HJÄLPMEDEL

Byggbeskrivningar Utvändigt

Steg för steg byggbeskrivningar för uteprojekt, med materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

HJÄLPMEDEL

Byggbeskrivningar Invändigt

Byggbeskrivningar för invändiga projekt som att bygga en bastu, montera invändiga paneler, lägga trägolv, montera lister mm.

HJÄLPMEDEL

Byggbeskrivningar Renovering

Byggbeskrivningar för renoveringsprojekt som att byta fönster, dörrar, bygga en innervägg eller göra en tillbyggnad.

HJÄLPMEDEL

Trärådhuset

För dig som är mån om att bygga rätt. Appen fungerar på smartphones och surfplattor så du kan använda den ute på arbetsplatsen.

HJÄLPMEDEL

Lathunden App
iPhone

Ett smidigt arbetsverktyg för dig som arbetar med trä. Ladda ner till din iPhone här.

HJÄLPMEDEL

Lathunden App
Android

Ett smidigt arbetsverktyg för dig som arbetar med trä. Ladda ner till din Android-enhet här.

Byggbeskrivningar 

Byggbeskrivningar från Svenskt Trä är till för dig som vill bygga i trä. Perfekt när du ska bygga altan, carport eller plank i trä. Här finns allt från allmän information till utförliga steg för steg-beskrivningar och ett åskådligt dimensioneringsprogram.

 

Dimensionering

Beräkna rätt dimension för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare samt bjälkar i konstruktionsvirke eller limträ enligt EKS10 (BFS 2015:6)

Trärådhuset

Verktyget för dig som vill bygga och designa rätt med trä. Med funktioner för bygglov, trädgårdsbygge, dimensionering och kvalitet får både proffsbyggare och skickliga gör-det-självare råd kring sitt byggprojekt och hjälp med allt från konstruktioner och dimensioner till materialval och design.

 

Lathunden App

Ett kostnadsfritt och smidigt arbetsverktyg för dig som arbetar med trä. Med Lathunden får du direkt i mobilen veta vilka dimensioner som krävs, virkesåtgång mm.

Materialet är framtaget av Svenskt Trä - en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna - som verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Svenskt Trä/Skogsindustrierna och AB Karl Hedin garanterar inte att byggnadsbeskrivningarna på denna webbplats är fria från fel eller brister. Användning av byggnadsbeskrivningarna som erhålls från webbplatsen sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Svenskt Trä/Skogsindustrierna inte för några direkta eller indirekta förluster som kan uppkomma i samband med användande av byggnadsbeskrivningarna. Rättigheterna till innehållet på denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. Kopiering av innehållet är förbjudet. © Svenskt Trä/Skogsindustrierna

Copyright © AB Karl Hedin Bygghandel 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB