Lastpallar

Lastpallen är en del i ett logistiksystem som växte fram i mitten av 1900-talet. Lastpallar skulle fylla två funktioner; bära lasten och göra det möjligt att hantera den med gaffeltruck. Idag är lastpallen en del i ett flexibelt logistiksystem som ska uppfylla många krav på hanterbarhet och effektivitet i flödet från tillverkare till konsument. Lastpallen ska fungera i tillverkningsledet på rull och kedjebanor, gå att hantera med palllyftare, ledstaplare och truckar, fungera i lagerlokaler för att till sist fylla behoven hos marknadsförare och leverantörer.


Lastpallar tillverkas i flera olika material. Hos AB Karl Hedin Emballage är naturligtvis trä det självklara materialet. Trä fungerar bra i det naturliga kretsloppet och har ingen negativ miljöpåverkan. Du kan därför med gott samvete använda lastpallar av trä.

 

Vi hjälper gärna till att utreda vilken typ av lastpall som bäst passar dina behov. Mer information om respektive lastpall finns nedan. 

Lättpallar

Helpallar

Halvpallar

Specialpallar

EUR-pallar

Copyright © AB Karl Hedin - Emballage 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB