Specialpallar

Specialpallar kan nästan se ut hur som helst. Det gemensamma för dem är att de är anpassade för att fungera så optimalt som möjligt med hänsyn till last och hantering.

 

Ofta är dessa pallar måttanpassade för att förhindra skador på godset under lagring och transport. Men de kan också vara anpassade till speciella logistiksituationer vilket innebär att de ska fungera med den lyft- och transportutrustning som kunderna använder.

 

Specialpallar designas och konstrueras ofta i samarbete mellan palltillverkare och pallanvändare.

 

Exempel på specialpallar:

Okpallar
Stora klosspallar
Långa klosspallar
Kvartspallar
Sjöpallar
Värmebehandlade pallar

Finns i Bankeryd

Finns i Herrljunga

Finns i Jularbo

Finns i Krylbo

Finns i Rättvik

Finns i Skultuna

Finns i Torpa

Finns i Årsunda

Copyright © AB Karl Hedin - Emballage 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB