AS Toftan Estland


AS Toftan sågverk ligger i sydöstra Estland strax utan för staden Vöru och består idag av två sågverk. Mellan året 1995 fram till 2006 så ägdes Toftan inom det gemensamägda bolaget Hebeda AB men sedan 2006 så är AB Karl Hedin ensam ägare.


 


Toftan 1 sågar normaltimmer tall och gran med inriktning mot den Baltiska marknaden samt export och Toftan 2 är en nybyggd klentimmer såg med inriktning mot export.


 


Toftan 1 är idag Estlands näst största sågverk och när det nybyggda Toftan 2 är uppe i full produktion kommer man ihop att vara Estland och kanske Baltikums största sågverk.


 


Toftan är också en stor privat skogsägare i södra Estland genom bolaget Toftani Metsad med ett innehav strax över 10 000 ha.


 


För ytterligare information så besök Toftans hemsida på adressen nedan.


 


» www.toftan.ee

AS Toftan Estland

AS Toftan
Hänike, Sömerpalu
EE-66601 VÖRUMAA, Estonia

Telefon: +372 78 278 00


Avvikande öppettider AS Toftan Estland

Datum Öppettider Beskrivning

Martin Arula

VD

Telefon: +372 78 27802

Merli Randoja

Säljare

Telefon: +372 78 27804
Mobil: +372 51 45667

Copyright © AB Karl Hedin - Sågverk/Förädling 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB