Examensarbete

På AB Karl Hedin tycker vi att det är viktigt att kunna erbjuda studenter möjlighet att skriva sitt examensarbete hos oss och få kontakt med det verkliga arbetslivet så fort som möjligt. Detta tror vi ger studenten en koppling mellan teori och verkligheten.

 

Att skriva sitt examensarbete hos AB Karl Hedin har varit inkörsporten för många till en traineetjänst, och för en del har det sedermera resulterat i en anställning inom koncernen.

 

Hur går jag tillväga för att skriva mitt examensarbete för AB Karl Hedin?

 

Plats

AB Karl Hedin erbjuder alltid en plats på någon av verksamhetsdelarna eller huvudkontoret för dig som vill göra ditt arbete hos oss. Det går naturligtvis bra att sitta på hemmahörande institution, detta avtalas mellan den skrivande och AB Karl Hedin.

 

Slutrapport

AB Karl Hedin ska ha två kopior av slutrapporten, en rapport till aktuell handledare och en till vårt examensbibliotek.

 

Kompensation avtalas i samband med uppstart av examensjobb.

Copyright © AB Karl Hedin 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB