Sponsring

AB Karl Hedin sponsrar i huvudsak lokala ungdomsföreningar inom vårt intresseområde för att långsiktigt verka för att ungdomar aktiveras via det lokala föreningslivet.


Förutom att satsa på ungdomar lokalt stöttar företaget även vissa andra idrottslag och utövare men i mindre omfattning.


Vid frågor angående sponsring så kontakta den lokala platschefen på orten.

Hem
Copyright © AB Karl Hedin 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB