Integritet

Personuppgiftshantering

För att vi inom AB Karl Hedin koncernen ska kunna fullgöra våra förpliktelser som en affärspartner behöver vi hantera personuppgifter. En personuppgift är information som kan kopplas till en individ, direkt eller indirekt. Exempel på en personuppgift är namn, adress och personnummer, men kan även vara andra uppgifter som är specifika för en persons identitet. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för ändamålet. För att vi på ett korrekt och ansvarstagande sätt ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund, leverantör eller samarbetspartner behöver vi registrera och hantera dessa personuppgifter. Gallring av personuppgifter sker löpande med hänsyn tagen till de regler och preskriberingstider som enligt lag är gällande. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter, för att göra detta på bästa sätt jobbar vi både med tekniska och organisatoriska åtgärder.

 

Du som är kund eller har avtal med oss kan få information om nya produkter, evenemang och aktiviteter. Denna information kan komma digitalt eller via post. Är du inte intresserad av att i fortsättningen få denna information kan du avregistrera dig från detta via formuläret nedan.

 

Dina rättigheter

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via formuläret här:

Copyright © AB Karl Hedin 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB