Historik

Sonen Karl Hedin i Nergården utanför Fagersta fick tidigt lära sig det tunga arbetet i skogen. Som tonåring i början av 1900-talet tog han arbete som hästkörare för att hjälpa till med försörjningen hemma. När det blev svårt att få jobb som hästkörare övergick Karl Hedin till att köpa skog på rot och sedan sälja de produkter som han högg och körde fram. När han fick svårigheter att sälja timmer till sågarna lierade han sig med bönderna i Vikmanshyttan, som hade klingsåg där timret kunde sågas.

Karl Hedin fortsatte att köpa skog på rot. Där råvaran kunde anskaffas växte snart en ny såg upp. För att bättre klara avsättningen från sågarna startade han på 1920-talet ett hyvleri i Västanfors. År 1940 hade han 10 sågverk i 4 län. Hela tiden köpte också Karl Hedin skogsmark. I början av 50-talet delades företaget och skogsmarken upp mellan tre arvingar. Två av dem upphörde successivt med sågverksrörelsen. Den tredje, Lars Hedin, startade med Västanfors hyvleri och Karbennings såg som bas en period av koncentration och effektivisering av produktionen. Mot slutet av 60-talet producerades vid Karbennings sågverk dubbelt så mycket som vid tio stycken sågverk 1940.

 

På 70-talet satsades, förutom på effektivisering av sågverksrörelsen, på ökad förädlingsgrad av trävarorna via klyvning, hyvling och målning.

 

Under 80-talet, lämnade Lars över till tredje generation. Lars son Karl expanderade företaget genom förvärv av skogsfastigheter, emballageindustri och byggmaterialhandel.

 

Under 90-talet fortsatte utbyggnaden av sågverks-, emballage- och byggmaterialhandelsrörelsen. Dessutom startade AB Karl Hedin tillsammans med Bergkvist Insjön en sågverksrörelse i Estland och Lettland som snabbt expanderade till några av de största sågverken i respektive länder.

 

Under 2000-talet fortsätter utbyggnaden av alla industrigrenar samtidigt som verksamheten i Baltikum renodlas så att AB Karl Hedin idag i egen regi äger en såg i Estland.

 

Copyright © AB Karl Hedin 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB