Om oss

Karl Hedin & Co startades av min farfar och hans bror i början på 1900 talet. Basen för verksamheten var då timmerhandel och sågverk.


Kontoret låg i Västanfors på den plats där administrationen för AB Karl Hedin bygghandel har sin bas idag. 1935 ombildades verksamheten till Aktiebolag med min farfar som 75% ägare och den äldre brodern resterande andel.

Min far övertog successivt ledningen av företaget i början av 1950 talet och blev i arvskifte tilldelad de 75 % av AB Karl Hedin som farfar ägde. Far köpte senare de 25% av sin kusin och blev 100% ägare av bolaget. Far drev sedan som VD företaget till 1983 då nästa generationsskifte genomfördes genom att far sålde sina tillgångar till min syster Ulrika och mig och i den uppdelningen köpte jag 100 % i AB Karl Hedin och övertog också VD skapet som 34 åring. Ett familjeföretags överlevnad som just familjeföretag har som kanske svåraste uppgift att kunna genomföra ett generationsskifte utan förödande konsekvenser för företagets fortlevnad. Svårigheten ligger i att behålla den finansiella basen och att hitta den rätta ledningen.

 

Under de år som jag lett företaget har vi expanderat omsättningen mer än 10 gånger men håller fortfarande fast vid den ursprungliga verksamheten att förädla skog. Att skapa ett rationellt träflöde från stam i skogen till produkter för byggnation och emballage är vår uppgift. Det är möjligheten att hålla i hela det flödet och skapa rationella produktionsupplägg och produkter som jag tror skapar en unik konkurrensfördel för framtiden.

 

Det är kompetensen hos alla medarbetare i firman som avgör om vi kan ta tillvara dessa möjligheter. Jag tycker att det ser bra ut idag och kan vi hålla i och utveckla oss i takt med våra kunder och omvärlden så kommer vi säkert att försvara våra positioner, dvs att träflödet skall passera de orter, där vi slagit ner våra bopålar, i många år än.

 

Karl Hedin, ägare AB Karl Hedin

Copyright © AB Karl Hedin 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB