Pressmeddelande - Kommentar angående uppgifter i media den 29 oktober

Medier har under måndagen den 29 oktober rapporterat uppgifter om att en juridisk process inletts mot bland andra Karl Hedin, AB Karl Hedins styrelseordförande. Misstankarna riktas mot Karl Hedin som privatperson och har ingen koppling till den operativa verksamhet som bedrivs inom AB Karl Hedin. Den juridiska processen är i ett tidigt skede och inget åtal är väckt. Alla frågor som rör denna process hänvisas till Karl Hedins juridiska ombud Sven Severin.

 

Krylbo 2018-10-29

 

//Peter Wigert

VD AB Karl Hedin


Skriven av:
Robin Eriksson
Datum:
2018-10-29 15:19
Copyright © AB Karl Hedin 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © AB Karl Hedin 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB