AB Karl Hedin har utsatts för ett dataintrång

Under torsdagen den 17 mars stod det klart att företaget utsatts för dataintrång. Delar av verksamheten har störningar och flera administrativa system är tillsvidare nedstängda. Då det finns risk att personuppgifter för anställda och övriga intressenter kan ha stulits så har en anmälan gjorts till Polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten. Information kommer även att skickas ut till berörda personer, företag och myndigheter. Vi arbetar även med att informera kunder och leverantörer om den uppkomna situationen. 
 
Hur omfattande intrånget och skadan är undersöks för närvarande och det är för tidigt att kommentera omfattningen och vilka eventuella effekter det kan bli för de olika verksamheterna.

 

Peter Wigert, VD AB Karl Hedin


Skriven av:
Peter Stenberg
Datum:
3022-03-18 14:30

NYHET

Pressmeddelande - Kommentar angående uppgifter i media den 29 oktober

Medier har under måndagen den 29 oktober rapporterat uppgifter om att en juridisk process inletts mot bland andra Karl Hedin, AB Karl Hedins styrelseordförande. Misstankarna...

Copyright © AB Karl Hedin 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © AB Karl Hedin 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB