Egen Skog

Här publiceras försäljningar av skogsfastigheter, tomtmarker, jaktarrenden, fiskearrenden och uthyrningsobjekt. Publicering av objekt sker löpandes under året.  Försäljning och arrenden tillhandahålls av AB Karl Hedins Skogsförvaltning för Egen Skog. 

 

 

Björn Örtenblad

Förvaltare

070-697 66 08

bjorn.ortenblad@abkarlhedin.se 


Robert Pettersson 

Skogvaktare

070-353 41 22

robert.pettersson@abkarlhedin.se 


Thomas Ernebrink

Skogvaktare 

070-681 03 37

thomas.ernebrink@abkarlhedin.se 

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB