Entreprenör

Vi söker just nu gallringsentreprenörer

AB Karl Hedin Råvara är en väletablerad inköpsorganisation av timmer från hela Mellansverige. Vi är en familjeägd sågverks- och trähandelskoncern med hela kedjan från planta till planka. 

Nu söker vi fler gallringsentreprenörer för att utöka med avverkningsresurser inom vårt verksamhetsområde. Vi värnar om den lokala skogsägaren med deras specifika önskemål och vi värdesätter erfarna entreprenörer med lokal förankring som kan representera AB Karl Hedin vid skogliga åtgärder. 

 

Som entreprenör hos oss har vi ett nära samarbete, främst med våra produktionsledare och produktionstekniker men även virkesköpare. Vi värderar alltid långsiktiga entreprenörsrelationer med hög kvalitet där vi hjälps åt att utvecklas tillsammans.  

 

För mer information och ansökan kontakta: 
Johan Klingberg, produktionschef
070-527 10 66
johan.klingberg@abkarlhedin.se 
www.abkarlhedin.se/ravara 

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB