AB Karl Hedin Råvara - din lokala samarbetspartner

AB Karl Hedin är ett lokalt familjeföretag som verkat i Bergslagen under 100 år. Vi känner en stor stolthet över vårt företag och de skogliga tjänster vi kan erbjuda. Vi känner också en stark förankring och samhörighet med den lokala bygden och människorna som lever där. AB Karl Hedin är ett välskött företag och vår målsättning är att utveckla långsiktiga relationer med våra virkesleverantörer. En förutsättning för att nå dit är att vi kan ge dig goda råd om skogsskötsel och ta tillvara på skogens alla värden.

 

Hela kedjan – från Planta till Planka

AB Karl Hedin har en unik position på marknaden med kontroll på hela träflödet genom företaget. Från eget skogsinnehav och råvaruinköp via sågverk till bygghandel och emballage. Tack vare kunniga medarbetare och traditionen kan vi verkligen säga att vi har kontroll på kvaliteten från planta till planka.

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB