Kubbgallring - För dig som gillar timmer!

När vi kubbgallar tar vi timmer ända ner till 10 cm i topp. Det innebär att din massaved blir till timmer.


Vi på AB Karl Hedin tror att det etablerade gallringsskogsbruket ger den bästa skogen. I en ogallrad skog blir det alltid en del självgallring – en hel del träd kommer att dö i trängseln, det kan handla om 25 procent av den totala volymproduktionen eller mer.

Vi på AB Karl Hedin har tagit fram ett gallringskoncept som vi kallar Kubbgallring.

 

Kubbgallring ger dig;

  • Timmer ända ner till 10 cm i toppdiameter
  • Ökad lönsamhet genom ökad timmerandel
  • Ökar tillväxten på träden som står kvar
  • Vi gör användbara produkter av det klentimmer som andra gör till massaved
      

 

Läs mer om Kubbgallring i vår broschyr.

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB