Den rätta vägen

En strukturerad drivningsmetod för att planera och driva avverkning på ett skonsamt, hållbart och effektivt sätt


  • Skonar mark och miljö
  • Minskar andelen allvarliga körskador
  • Skapar tillgängliga trakter
  • Ger nöjda skogsägare
     

 

 

 Läs mer om Den rätta vägen;

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB