Skogsbränsle


Sälja Skogsbränsle

Efterfrågan på miljövänliga bränslen ökar och som skogsägare kan du vända dig till oss för att sälja skogsbränslesortiment från din skog. Detta ger dig ett större netto samtidigt som du underlättar för den kommande arbetsinsatsen när det är dags att markbereda och plantera. Att minska användandet av fossila bränslen och istället använda förnyelsebar energi är en investering i framtiden.

 

Kontakta någon av våra virkeköpare för mer information kring våra energisortiment.

Köpa Biobränsle

Vi säljer biobränsle till pannor i stora delar av Mellansverige, de flesta kunderna finns i Bergslagen/Mälardalen. Som säljare av biobränsle kan vi erbjuda ett flertal sortiment och avtalsformer. Vi erbjuder biobränsle från industri i form av flis, spån, bark eller olika förädlade blandningar av sortiment. Allt för att du ska få den mixen du behöver. Vi erbjuder även produkter från skogsråvara så som flis från stamved och GROT.

 

Vill du komma i kontakt med oss för att köpa bioenergisortiment, kontakta vår ansvarige för biobränsle Andreas Johansson på telefon 010-121 90 06

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB