Slutavverkning - skördetid

Slutaverkning ger de stora pengarna - låt oss maximera ditt timmeruttag!
När träden blir äldre växer de allt långsammare. Samtidigt ökar risken för stormfällningar och i granskog även för rötskador. All brukad skog måste därför förr eller senare föryngringsavverkas – oftast genom slutavverkning.


Slutavverkningen ger de stora pengarna – det handlar om 80 till 90 procent av det samlade kassaflödet från ett skogsbestånd. Du bör därför ha en strategi för beståndsavveckling, framförallt bör du fundera på vilka skogar du ska slutavverka i första hand.

Du måste också ta ställning till hur du vill att skogen ska föryngras efter avverkningen – så att du får den skog du vill ha till rätt kostnad.

 

 

Läs mer om Slutavverkning i vår broschyr.

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB