Avverkningsuppdrag


Avverkningsuppdrag är den vanligaste affärsformen och är juridiskt en nyttjanderätt om tillstånd att avverka skog på annans mark. Nyttjanderätten gäller i fem år.

 

Så här går ett avverkningsuppdrag till:

  • Din lokala virkesköpare besöker dig och går igenom de åtgärdsbehov du har på din skogsfastighet. Därefter upprättas ett virkeskontrakt där villkor och priser fastställs.
  • AB Karl Hedins anlitade entreprenörer avverkar skogen och transporterar virket till väg.
  • Där tar AB Karl Hedins anlitade åkerier över och transporterar virket till industri.
  • Virket mäts in av virkesmätningsföreningen (som är en oberoende virkesmätningsorganisation) vid den mottagande industrin.
  • Du ersätts enligt kontrakterad virkesprislista efter avdrag för de kostnader som uppstått i samband med avverkningen och medför att du få betalt för den verkliga volymen timmer och massaved från avverkningen.Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB