Värdehöjande kap-maximera timmeruttaget

- Gallring eller slutavverkning spelar ingen roll, vi jobbar för att alltid maximera timmeruttaget för dig som skogsägare


Lösröta och andra kvalitetsdefekter i skogen sorteras allt för ofta som massaved, vilket sänker skogens potentiella rotnetto. Vi på AB Karl Hedin arbetar aktivt med att höja timmeruttaget ytterligare och således skogsägares rotnetto. 


Våra entreprenörer arbetar med så kallade ”värdehöjande kap” i både tall- och granskog, vilket är precis som det låter, vi apterar för att nå högsta värdet för respektive stock. Vanligtvis hamnar en stor andel sågbara sortiment i massaveden pga. bland annat lösröta i stockändan, detta är varken önskvärt för skogsägare eller sågverk.

Beroende på när i tiden rötangreppen uppstod är rötandelen mer eller mindre omfattande och tillämpningen anpassas utifrån skogens rådande förhållande. Sträcker sig enbart rötan en bit upp i stammen kan rötan apteras bort och vi förvandlar en stock med kvalitet för massaved, till en stock med timmerkvalitet.

 

 Läs mer om värdehöjande kap i vår broschyr: 

Utvecklingstjänst

Föryngring

Utvecklingstjänst

Hedinröjning

Utvecklingstjänst

Kubbgallring

Utvecklingstjänst

Slutavverkning

Utvecklingstjänst

Skogsförvaltning

Utvecklingstjänst

Skogsbruksplan

Våra tjänster

Utveckla din skog

AB Karl Hedin Råvaras Utvecklingstjänster är ett paket av skogliga åtgärder med syfte att öka värdetillväxten på din skogsfastigheten.

Utvecklingstjänst

Värdehöjande kap

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB