Specialsortiment

Vi på AB Karl Hedin vet vikten av höga timmerandelar i skogen, både för dig som skogsägare och oss som sågverksföretag. Därför ligger vi i spetsen i arbetet att öka förädlingsvärdet i din skog
 

Stamblock, Knivfura och Furustolp
Läs mer om utsyning av specialsortiment på länken nedan

Emballagetimmer

Läs mer om Emballagetimmer - sågtimmer av rötskadad gran.

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB