Trygg föryngring - den bästa investeringen i din skog

Tänk framåt- långsiktigt & hållbart med ansvar för kommande generationer


Det kommer alltid upp ny skog efter en slutavverkning, oavsett vad vi gör. Men gör du inget alls tar det tid och du får nog inte den skog du ville ha. På de flesta marker blir det då först en lång period med mest gräs. Efterhand kommer det in lövträd och på sikt gran. Det blir en luckig, svårskött skog som växer dåligt.


Med aktiv föryngring kommer den nya skogen igång snabbt och du får de trädslag du vill ha. Jämfört med soffliggaralternativet blir virkesproduktion troligen minst dubbelt så hög de kommande 50 till 100 åren!

 

Vi har tagit fram tre olika paketlösningar i vår tjänst som vi kallar "Trygg föryngring" som gör det lätt för dig att välja om du vill föryngra själv eller hellre köper in

den tjänsten.

 


Läs mer om vår tjänst eller kontakta din virkesköpare för mer information.

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB