Prosilva

För oss är en kombination av hög produktion i skogen och hänsyn till miljö- och naturvärden en självklarhet.

Vi värnar om det som är betydelsefullt för dig som skogsägare och anpassar skogsskötseln efter dina önskemål, så länge skogsvårdslagen följs. Vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder är gällande lagstiftning miniminivå och vi arbetar utifrån branschens vedertagna riktlinjer och PEFC Skogsstandard.

 

För dig som skogsägare som i större utsträckning önskar dokumentera ditt miljöåtagande är PEFC-certifiering ett alternativ.

 

För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har vi ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

 

 Kontakta din lokala virkesköpare för mer information.

Miljö

Dokument

Miljö

Rätta vägen

Miljö

Prosilva

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB