Skogsförvaltning - vägen till ett lönsamt skogsägande

Vår skogsförvaltning gör det enkelt för dig att överblicka värdeutvecklingen av din skogsfastighet.


Skogsförvaltning med oss på AB Karl Hedin Råvara är till för dig som vill nå en långsiktig och klok värdeutveckling av din skogsfastighet. En klok värdeutveckling är för oss ett samspel av alla värden som finns i din skog, oavsett om det är känslan av att äga skog, jakten, friluftsliv eller en god och långsiktig avkastning som är viktigast för dig.


Sedan början av förra seklet har vi förvaltat och förädlat skog. En tydlig målsättning under alla dessa år har varit att utveckla skogsskötseln i nära samarbete med vår industri för att nå högsta möjliga värde på skogsråvaran. Det har inneburit att vi skapat en stark, effektiv och lokal verksamhet med en unik kunskap i att sköta skog.

 

Nu har vi samlat vår kunskap om skogskötsel och värdeutveckling i ett gemensamt koncept kallat Skogsförvaltning med AB Karl Hedin Råvara.

 

Med vår skogsförvaltning;

  • Föreslår vi åtgärder och du som skogsägare bestämmer
  • Upprättar vi en årlig åtgärdsplan
  • Får du resultatåterbärning på dina virkesaffärer
  • Prioriteras du vid virkesköp.


Läs mer om skogsförvaltning i vår broschyr

UTV: Skogsförvaltning med AB Karl Hedin Råvara

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB