Hedinröjning - En ungskog utan vargar*

* Selektiv röjning där starkt förväxande träd (vargar) avlägsnas från ungskogsbestånd för en högre kvalitet och långsiktig god tillväxt.


Skillnaden blir enorm när det kommer till valet om man ska röja sin skog eller låta den växa upp på egen hand.

Låt oss på AB Karl Hedin Råvara göra grovjobbet åt dig så tjänar du mer i slutänden på en röjd och välskött skog än på en som är helt orörd – det gynnar även växt- och djurlivet i din skog.

 

Hedinröjning ger dig;

  • God grund till ett värdefullt bestånd med önskad trädslagsblandning av bra kvalitet
  • Valfrihet i den kommande skötseln
  • Utdelning redan vid förstagallaring genom billigare avverkning.
     

 

Läs mer om Hedinröjning i vår broschyr:

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB