Skogsbruksplan - få koll på din skog

En skogsbruksplan är ett bra hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk och en grund för lönsamhet i skogen.


Med skogsbruksplanen får du en bra översikt av din skogsfastighet och vilka åtgärder som ska göras när.

  • Skogsbruksplanen innehåller fakta om vilka typer av skogsmark du har på din fastighet, vilken ålder de befinner sig i och vilken tillväxt respektive bestånd innehar. 
  • Skogsbruksplanen ajourhålls genom att utförda åtgärder förs in och uppdateras i planen, på så vis undviker du att prioritera fel i dina åtgärder.

 

Vi på AB Karl Hedin Råvara har lång erfarenhet av att ta fram och arbeta med skogsbruksplaner, låt oss hjälpa dig till ett lönsamt skogsägande!


Digital plan

AB Karl Hedin erbjuder dig planen digitalt både i platta, telefon och i datorn via vår skogsägarwebb. Kontakta din lokala virkesköpare för mer information.

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB