Produktion

Avvikande öppettider Produktion

Datum Öppettider Beskrivning

Johan Klingberg

Produktionschef

Telefon: 010-121 90 07
Mobil: 070-527 10 66

Stefan Ericsson

Virkestekniker

Telefon: 010-121 90 30
Mobil: 070-279 49 47

Cecilia Sjöö

Produktionsledare Team Storvik och Team Säter

Telefon: 010-121 90 25
Mobil: 070-636 63 23

Jan Lindkvist

Produktionsledare Team Uppsala

Telefon: 010-121 90 53
Mobil: 070-357 64 10

Lars Matsson

Produktionsledare Team Krylbo och Team Köping

Telefon: 010-121 90 31
Mobil: 070-201 65 01

Mats Hahne

Produktionsledare Egen Skog

Telefon: 010-121 90 32

Stig Strömberg

Biobränslen

Telefon: 010-121 90 16
Mobil: 070-699 63 04

Gunnar Eriksson

Utsynare

Telefon: 010-121 90 42
Mobil: 070-210 29 53

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB