AB Karl Hedin Skog överklagar domen i barkborremålet

Efter att AB Karl Hedin Skog drabbats av omfattande barkborreskador på en skogsfastighet som gränsar till Hälleskogsbrännans naturreservat i Västmanland så stämde företaget staten och begärde ersättning för de skador som uppstått.

 

Orsaken till stämningen var att staten, trots att man varit medveten om att det pågick en massförökning av granbarkborrar i den efter branden lämnade skadade skogen, inte vidtog några åtgärder för att begränsa förökningen och därmed spridningen av barkborrar till angränsande frisk skog.

 

I stämningen hävdar företaget att ett naturreservat är en verksamhet och skall därför lyda under miljöbalkens skadeståndsansvar samt att barkborrehärdar som sprider insekter utgör en störning som skall ersättas om skada sker på angränsande fastigheter.

 

I domen konstaterar tingsrätten att naturreservat är att betrakta som en verksamhet och att insekter är en störning som ska ersättas. Däremot anser tingsrätten att det inte är bevisat att det förekommit barkborrehärdar inom reservatet som spridits till företagets fastighet och man väljer då att fria staten från att betala skadestånd.

 

AB Karl Hedin Skog anser att rätten inte har klarat av att reda ut och bedöma alla fakta som ingivits i målet på ett korrekt sätt. Med anledning av detta överklagar företaget domen till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

 

AB Karl Hedin Skog

VD Peter Wigert

070-575 3147

peter.wigert@abkarlhedin.se


Skriven av:
Webmaster
Datum:
2022-12-23 10:02

NYHET

Staten smiter undan ansvar

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt friar staten från ansvar för de skador som uppstått på omkringliggande fastigheter.  - Domen är...

NYHET

Skogsbruket får en gemensam klausul för drivmedelskostnader!

Arbetet startade genom ett initiativtagande av bl.a. AB Karl Hedin Råvara, Skogforsk och Skogsentreprenörerna. Genom initiativtagandet har det nu tagits fram en gemensam...

NYHET

Skogsägarwebb

Nu lanserar vi vår skogsägarwebb-Min skog - Skogsägarwebben för alla våra trogna leverantörer Kliv in i den digitala världen med oss på...

NYHET

Till Salu! Morshyttan och Skinnarbo

Morshyttan och Skinnarbo Nu finns två nya skogsfastigheter till salu. Morshyttan som är en större fastighet på 135 ha och 24 800 m3sk. Skinnarbo är en mindre...

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB