AB Karl Hedin Skog överklagar domen i barkborremålet

Efter att AB Karl Hedin Skog drabbats av omfattande barkborreskador på en skogsfastighet som gränsar till Hälleskogsbrännans naturreservat i Västmanland så stämde företaget staten och begärde ersättning för de skador som uppstått.

 

Orsaken till stämningen var att staten, trots att man varit medveten om att det pågick en massförökning av granbarkborrar i den efter branden lämnade skadade skogen, inte vidtog några åtgärder för att begränsa förökningen och därmed spridningen av barkborrar till angränsande frisk skog.

 

I stämningen hävdar företaget att ett naturreservat är en verksamhet och skall därför lyda under miljöbalkens skadeståndsansvar samt att barkborrehärdar som sprider insekter utgör en störning som skall ersättas om skada sker på angränsande fastigheter.

 

I domen konstaterar tingsrätten att naturreservat är att betrakta som en verksamhet och att insekter är en störning som ska ersättas. Däremot anser tingsrätten att det inte är bevisat att det förekommit barkborrehärdar inom reservatet som spridits till företagets fastighet och man väljer då att fria staten från att betala skadestånd.

 

AB Karl Hedin Skog anser att rätten inte har klarat av att reda ut och bedöma alla fakta som ingivits i målet på ett korrekt sätt. Med anledning av detta överklagar företaget domen till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

 

AB Karl Hedin Skog

VD Peter Wigert

070-575 3147

peter.wigert@abkarlhedin.se


Skriven av:
Webmaster
Datum:
2022-12-23 10:02

NYHET

Förändringar inom Team Säter

Sofia Andersson som har tagit hand om inköpsområde Säter kommer byta område till Fagersta och Smedjebacken. Erik Osmén och Daniel Larsson kommer ta över...

NYHET

Lägesbeskrivning av AB Karl Hedins arbete med afrikansk svinfeber (ASF)

Det har nu gått tre månader sedan man bekräftade första utbrottet av ASF i Sverige. Vi har sedan dess drivit en process där vi har överklagat...

NYHET

AB Karl Hedin Råvara söker just nu virkesköpare till Norrtälje kommun

Ta chansen och sök ett av de mest attraktiva jobben på AB Karl Hedin Råvara! Har du sinne för affärer och är serviceinriktad? I så fall kan du vara...

NYHET

Oskar Juhlin ny virkesköpare västra Falun & östra Leksand

Oskar Juhlin har sedan i våras varit anställd som trainee virkesköp. Från och med 1 september har han tagit över köpområdet efter Viktor och är nu...

NYHET

AB Karl Hedin Råvara söker virkesköpare

Du har väl inte missat att vi just nu söker virkesköpare? I rollen som virkesköpare på AB Karl Hedin har du ett helhetsansvar för virkesinköp av privata...

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB