AB Karl Hedin stämmer staten på 6,6 miljoner

Granbarkborrens härjningar de senaste åren är vida känd bland skogsägare och allmänhet. Närmare sju miljoner m3sk skog uppskattas ha dödats under 2020, en siffra lika stor som det tidigare rekordåret 2019. AB Karl Hedin och dess råvaruorganisation AB Karl Hedin Råvara har de senaste åren arbetat intensivt för att fokusera avverkningar på drabbade områden och riskområden för granbarkborre. Stora ansträngningar till trots har många skogsägare och AB Karl Hedin själva fortsatt skogsområden som inte hunnits åtgärda. En betydande faktor i att minska spridningen av granbarkborre är vitala och välskötta skogar. Överhållna bestånd och granbestånd på fel ståndort leder inte sällan till lägre vitalitet och ökad risk för angrepp. Ytterligare riskområden är reservat och annan skyddad skogsmark som öar i produktionsskogen. När det stormar och blåser omkull träd, vilket det alltid gör, och dessa inte åtgärdas i kombination med torra och varma somrar är katastrofen för angränsande fastigheter ett faktum.

 

Ett tydligt exempel på detta är Hälleskogsbrännans Naturreservat. Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 då ca 13 000 ha skog brandhärjades bildades reservatet med en areal av 6 420 ha. I reservatet fanns mycket stora mängder skadade och döende träd samt död ved. Den döende skogen gav ideala förutsättningar för en explosionsartad massförökning av bland annat barkborrar. Några åtgärder för att begränsa denna massförökning vidtogs inte av Länsstyrelsen som är förordnad förvaltare av reservatet.

 

Den skog som brandskadades på AB Karl Hedins och andra skogsägares mark avverkades året efter branden och i de områden där den döende skogen avverkades syns tydligt att omkringliggande skog inte angripits av barkborre. Skogsägarna som drabbades svårt av den stora skogsbranden drabbas därmed igen när staten genom Länsstyrelsen inte vidtar åtgärder för att minska mängden döende skog och därmed massförökning av barkborrar.

 

Genom att noggrant registrera utfallet vid avverkning av barkborreskadad skog har AB Karl Hedin sammanställt statistik mellan åren 2017 – 2020 för att beräkna vilken skada som uppstått. Det är kvalitetsnedsättning, förändrat sortimentsutfall, fördyrad avverkning samt för tidig avverkning av omogen skog som utgör skadan och underlag för stämningen. Nu hoppas AB Karl Hedin att det prövas så snart som möjligt. Det är viktigt för många andra skogsägare att frågan lyfts och att staten tar sitt ansvar.

 

Den rättsliga grunden för skadeståndsanspråket är Miljöbalken 32 kap. samt de grannelagsrättsliga regler detta kapitel bygger på. Där framgår att skadestånd skall betalas för verksamhet på en fastighet som orsakat skada i sin omgivning. Reservat är en verksamhet och skadan är spridning av barkborre genom uteblivna åtgärder.

 

 


Skriven av:
Webmaster
Datum:
2021-02-10 18:00

NYHET

Oskar Juhlin ny virkesköpare västra Falun & östra Leksand

Oskar Juhlin har sedan i våras varit anställd som trainee virkesköp. Från och med 1 september har han tagit över köpområdet efter Viktor och är nu...

NYHET

AB Karl Hedin Råvara söker virkesköpare

Du har väl inte missat att vi just nu söker virkesköpare? I rollen som virkesköpare på AB Karl Hedin har du ett helhetsansvar för virkesinköp av privata...

NYHET

Skogsfastigheter till salu

I nära samarbete med vår mäklare Areal har vi nu publicerat några nya skogsfastigheter i Sala och Lindesberg som är till salu. Läs mer om fastigheterna under...

NYHET

Afrikansk svinpest har konstaterats i AB Karl Hedins geografi

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun. I den smittade zonen finns regler som påverkar samtliga skogsåtgärder som ska följas för att hindra...

NYHET

Inställd skogsdag pga Afrikanska svinpesten

Skogsdag 30 september inställd Skogsdagen den 30 september på Brovallen i Avesta ställs in med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest i...

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB