AB Karl Hedin stämmer staten på 6,6 miljoner

Granbarkborrens härjningar de senaste åren är vida känd bland skogsägare och allmänhet. Närmare sju miljoner m3sk skog uppskattas ha dödats under 2020, en siffra lika stor som det tidigare rekordåret 2019. AB Karl Hedin och dess råvaruorganisation AB Karl Hedin Råvara har de senaste åren arbetat intensivt för att fokusera avverkningar på drabbade områden och riskområden för granbarkborre. Stora ansträngningar till trots har många skogsägare och AB Karl Hedin själva fortsatt skogsområden som inte hunnits åtgärda. En betydande faktor i att minska spridningen av granbarkborre är vitala och välskötta skogar. Överhållna bestånd och granbestånd på fel ståndort leder inte sällan till lägre vitalitet och ökad risk för angrepp. Ytterligare riskområden är reservat och annan skyddad skogsmark som öar i produktionsskogen. När det stormar och blåser omkull träd, vilket det alltid gör, och dessa inte åtgärdas i kombination med torra och varma somrar är katastrofen för angränsande fastigheter ett faktum.

 

Ett tydligt exempel på detta är Hälleskogsbrännans Naturreservat. Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 då ca 13 000 ha skog brandhärjades bildades reservatet med en areal av 6 420 ha. I reservatet fanns mycket stora mängder skadade och döende träd samt död ved. Den döende skogen gav ideala förutsättningar för en explosionsartad massförökning av bland annat barkborrar. Några åtgärder för att begränsa denna massförökning vidtogs inte av Länsstyrelsen som är förordnad förvaltare av reservatet.

 

Den skog som brandskadades på AB Karl Hedins och andra skogsägares mark avverkades året efter branden och i de områden där den döende skogen avverkades syns tydligt att omkringliggande skog inte angripits av barkborre. Skogsägarna som drabbades svårt av den stora skogsbranden drabbas därmed igen när staten genom Länsstyrelsen inte vidtar åtgärder för att minska mängden döende skog och därmed massförökning av barkborrar.

 

Genom att noggrant registrera utfallet vid avverkning av barkborreskadad skog har AB Karl Hedin sammanställt statistik mellan åren 2017 – 2020 för att beräkna vilken skada som uppstått. Det är kvalitetsnedsättning, förändrat sortimentsutfall, fördyrad avverkning samt för tidig avverkning av omogen skog som utgör skadan och underlag för stämningen. Nu hoppas AB Karl Hedin att det prövas så snart som möjligt. Det är viktigt för många andra skogsägare att frågan lyfts och att staten tar sitt ansvar.

 

Den rättsliga grunden för skadeståndsanspråket är Miljöbalken 32 kap. samt de grannelagsrättsliga regler detta kapitel bygger på. Där framgår att skadestånd skall betalas för verksamhet på en fastighet som orsakat skada i sin omgivning. Reservat är en verksamhet och skadan är spridning av barkborre genom uteblivna åtgärder.

 

 


Skriven av:
Webmaster
Datum:
2021-02-10 18:00

NYHET

AB Karl Hedin Råvara söker just nu virkesköpare

Har du sinne för affärer och är serviceinriktad? I så fall kan du vara vår nya kollega! I rollen som virkesköpare på AB Karl Hedin har du ett...

NYHET

Nya virkesköpare

Vi välkomnar våra två nya virkesköpare Daniel Röjerås och Emrik Ullvan. Daniel kommer vara er nya kontaktperson i Heby kommun och Emrik kommer ta hand om...

NYHET

Nu söker vi fler gallringsentreprenörer

AB Karl Hedin Råvara är en väletablerad inköpsorganisation av timmer från hela Mellansverige. Vi är en familjeägd sågverks- och...

NYHET

Förändringar inom Team Säter

Sofia Andersson som har tagit hand om inköpsområde Säter kommer byta område till Fagersta och Smedjebacken. Erik Osmén och Daniel Larsson kommer ta över...

NYHET

Lägesbeskrivning av AB Karl Hedins arbete med afrikansk svinfeber (ASF)

Det har nu gått tre månader sedan man bekräftade första utbrottet av ASF i Sverige. Vi har sedan dess drivit en process där vi har överklagat...

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB