Staten smiter undan ansvar

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt friar staten från ansvar för de skador som uppstått på omkringliggande fastigheter. 

- Domen är givetvis en stor besvikelse för oss och andra skogsägare som har naturreservat i sin närhet och som drabbats av barkborreskador, det säger Peter Wigert, vd AB Karl Hedin. 

Men vi har också vunnit en viktig delseger genom att domstolen godtagit att staten har ansvar för barkborrehärdar inom reservat och att miljöskadestånd enligt miljöbalken gäller.

- Att vi förlorade beror på att domstolen ställde mycket höga krav på bevis om förekomst av barkborrehärdar inom reservatet. Staten hade en omfattande motbevisning som gick ut på att så inte varit fallet och domstolen kunde inte avgöra vem som hade rätt.

- När reservat utan adekvata skötselföreskrifter lämnas för fri utveckling riskerar de att bli grogrund för insektshärjningar som sprids till omgivningen. För övriga skogsägare gäller skogsvårdslagen och skadade träd måste tas om hand. Men för staten gäller inte lagen och man tar inte konsekvenserna för det. 

Man är väl medveten om riskerna med barkborrens utveckling i den skaddade kantzonen, men vidtar inga åtgärder. I stället satsar man stora resurser efter att skadan uppstått på att slippa ta ansvar. Det känns inte rätt och förtroendet för många av statens tjänstemän som verkar i skogsbruket urholkas allt mer. 


Skriven av:
Webmaster
Datum:
2022-12-08 08:49

NYHET

AB Karl Hedin Skog överklagar domen i barkborremålet

Efter att AB Karl Hedin Skog drabbats av omfattande barkborreskador på en skogsfastighet som gränsar till Hälleskogsbrännans naturreservat i Västmanland så...

NYHET

Skogsbruket får en gemensam klausul för drivmedelskostnader!

Arbetet startade genom ett initiativtagande av bl.a. AB Karl Hedin Råvara, Skogforsk och Skogsentreprenörerna. Genom initiativtagandet har det nu tagits fram en gemensam...

NYHET

Skogsägarwebb

Nu lanserar vi vår skogsägarwebb-Min skog - Skogsägarwebben för alla våra trogna leverantörer Kliv in i den digitala världen med oss på...

NYHET

Till Salu! Morshyttan och Skinnarbo

Morshyttan och Skinnarbo Nu finns två nya skogsfastigheter till salu. Morshyttan som är en större fastighet på 135 ha och 24 800 m3sk. Skinnarbo är en mindre...

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB