Staten smiter undan ansvar

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt friar staten från ansvar för de skador som uppstått på omkringliggande fastigheter. 

- Domen är givetvis en stor besvikelse för oss och andra skogsägare som har naturreservat i sin närhet och som drabbats av barkborreskador, det säger Peter Wigert, vd AB Karl Hedin. 

Men vi har också vunnit en viktig delseger genom att domstolen godtagit att staten har ansvar för barkborrehärdar inom reservat och att miljöskadestånd enligt miljöbalken gäller.

- Att vi förlorade beror på att domstolen ställde mycket höga krav på bevis om förekomst av barkborrehärdar inom reservatet. Staten hade en omfattande motbevisning som gick ut på att så inte varit fallet och domstolen kunde inte avgöra vem som hade rätt.

- När reservat utan adekvata skötselföreskrifter lämnas för fri utveckling riskerar de att bli grogrund för insektshärjningar som sprids till omgivningen. För övriga skogsägare gäller skogsvårdslagen och skadade träd måste tas om hand. Men för staten gäller inte lagen och man tar inte konsekvenserna för det. 

Man är väl medveten om riskerna med barkborrens utveckling i den skaddade kantzonen, men vidtar inga åtgärder. I stället satsar man stora resurser efter att skadan uppstått på att slippa ta ansvar. Det känns inte rätt och förtroendet för många av statens tjänstemän som verkar i skogsbruket urholkas allt mer. 


Skriven av:
Webmaster
Datum:
2022-12-08 08:49

NYHET

AB Karl Hedin Råvara söker just nu virkesköpare

Har du sinne för affärer och är serviceinriktad? I så fall kan du vara vår nya kollega! I rollen som virkesköpare på AB Karl Hedin har du ett...

NYHET

Nya virkesköpare

Vi välkomnar våra två nya virkesköpare Daniel Röjerås och Emrik Ullvan. Daniel kommer vara er nya kontaktperson i Heby kommun och Emrik kommer ta hand om...

NYHET

Nu söker vi fler gallringsentreprenörer

AB Karl Hedin Råvara är en väletablerad inköpsorganisation av timmer från hela Mellansverige. Vi är en familjeägd sågverks- och...

NYHET

Förändringar inom Team Säter

Sofia Andersson som har tagit hand om inköpsområde Säter kommer byta område till Fagersta och Smedjebacken. Erik Osmén och Daniel Larsson kommer ta över...

NYHET

Lägesbeskrivning av AB Karl Hedins arbete med afrikansk svinfeber (ASF)

Det har nu gått tre månader sedan man bekräftade första utbrottet av ASF i Sverige. Vi har sedan dess drivit en process där vi har överklagat...

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB