Bäsinge

Näckenbäck 6:2, del av område/skifte 13.
Obebyggd skogsfastighet i dalarna om totalt 7 350 m3sk i ett skiften. 


OBJEKTSTYP: Skogsfastighet

KOMMUN: Avesta

AREAL: 29 ha

PRISIDÉ: 4 400 000 SEK

ANBUDSDAG: 2023-02-28

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

Skog och mark

Skogsmark

SKogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin Skog och virkesförrådet är uppräknat till och med december 2021.


Den totala arealen är 29 ha, varav 28 ha är klassat som produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet, inklusive hänsyn, uppgår totalt till ca 7 350 m3sk vilket ger ett medelförråd på ca 260 m3sk per ha.


Virkesförrådet utgörds till 57 % tall, 40 % gran och 3 % löv. Medelboniteten är skattad till 7,2 m3sk per ha och år. Löpande tillväxten 9,1 m3sk per ha och år. 

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Folkärna viltvårdsområde, 5 500 ha. Jakträttten är för nuvarande utarrenderad. 


Frågor angående jakt besvaras av Thomas Ernebrink.
Telefon: 070-681 03 37
Epost: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Kontaktperson för Folkärna VVO och jaktlag är Jörgen Larsson, 070-627 16 28


Fiske

Inga fiskerätter följer fastigheten.

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB