MENY SÖK

Bringsjöberg-Skattlösberg

Obebyggd skogsfastighet i dalarna om 3 860 m3sk i sju skiften med jakt

 

OBJEKTSTYP:       Skogsfastighet
KOMMUN:       Ludvika, dalarna
AREAL:       34 ha
PRISIDÉ:       2 000 000 SEK
ANBUDSDAG:       2022-03-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

 

Läs mer om prospektet här: 

Prospekt Bringsjöberg-Skattlösberg 

 

 


 

Skog och mark

 

Skogsmark
Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin
Skog och virkesförrådet är uppräknat till och
med december 2020.

 

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva
skogsmarksarealen 28,7 ha. Virkesförrådet
uppgår totalt till 3 860 m3sk vilket ger ett
medelförråd om 135 m3sk per ha.

 

Virkesförrådet utgörs till 19 % tall,
71 % gran och 10 % löv. Medelboniteten är skattad
till 6,4 m3sk per ha och år.

Jakt

En del av fastigheten ingår i Grangärde Västra 
Finnmarks VVO.Övriga delar av fastigheten bedrivs
jakten enskilt.
Frågor angående jakt besvaras av Thomas
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

Enligt Länsstyrelsen Dalarna ingår fastighetens 
fiskevatten i Sunnansjö FVOF.
Frågor angående fiske besvaras av Robert
Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se