Bringsjöberg-Skattlösberg

Obebyggd skogsfastighet i dalarna om 3 860 m3sk i sju skiften med jakt


 

OBJEKTSTYP: Skogsfastighet

KOMMUN: Ludvika, dalarna

AREAL: 34 ha

PRISIDÉ: 2 000 000 SEK

ANBUDSDAG: 2022-03-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

 

Skog och mark

Skogsmark
Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin Skog och virkesförrådet är uppräknat till och med december 2020.

 

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 28,7 ha. Virkesförrådet uppgår totalt till 3 860 m3sk vilket ger ett medelförråd om 135 m3sk per ha.

 

Virkesförrådet utgörs till 19 % tall, 71 % gran och 10 % löv. Medelboniteten är skattad till 6,4 m3sk per ha och år.


Jakt

En del av fastigheten ingår i Grangärde Västra Finnmarks VVO.Övriga delar av fastigheten bedrivs jakten enskilt. Frågor angående jakt besvaras av Thomas Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

Enligt Länsstyrelsen Dalarna ingår fastighetens fiskevatten i Sunnansjö FVOF. Frågor angående fiske besvaras av Robert Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer | Tillåt cookies