MENY SÖK

 

SÅLD!

Grönvallen

Obebyggd skogsfastighet i dalarna om 1 000 m3sk i två skiften med jakt i två olika viltvårdsområden. 

 

OBJEKTSTYP:       Skogsfastighet
KOMMUN:       Dalarna
AREAL:       5,9 ha
PRISIDÉ:       600 000 SEK
ANBUDSDAG:       2021-12-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

 

Läs mer om prospektet här: 

Prospekt Grönvallen

 

 


 

Skog och mark

 

 

Skogsmark
Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin
Skog och virkesförrådet är uppräknat till och
med december 2020.

 

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva
skogsmarksarealen 5,9 ha. Virkesförrådet
uppgår totalt till 1 011 m3sk vilket ger ett
medelförråd om 247 m3sk per ha.

 

Virkesförrådet utgörs till 97 % tall, 1 % gran och
2 % löv. Medelboniteten är skattad till 6,8 m3sk
per ha och år.

Jakt

Skifte nr 10 ingår i Sör Nävde VVO och skifte
nr 9 ingår i Grytnäs Norra VVO. Se vidare på:
Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se)

Frågor angående jakt besvaras av Thomas
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

Enligt Länsstyrelsen Dalarna ingår skifte nr 9 i
Husby-Hedemora FVOF. Se vidare på: 
Planeringsunderlag (lansstyrelsen.se)

Frågor angående fiske besvaras av Robert
Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

 

 

Översiktskarta