Horndalsbyn

Obebyggd skogsfastighet i dalarna om 22 780 m3sk i två skiften. 

 

OBJEKTSTYP: Skogsfastighet

KOMMUN: Avesta

AREAL: 119ha  

PRISIDÉ: 12 000 000 SEK

ANBUDSDAG: 2023-08-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin Skog och virkesförrådet är uppräknat till och med december 2021. 


Den totala arealen är 119 ha, varav 113 ha är klassat som produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet, inklusive hänsyn, uppgår totalt till ca 22 780 m3sk vilket ger ett medelförråd på ca 201 m3sk per ha. Se vidaren under rubriken ”Skogsuppgifter”.


Virkesförrådet utgörs till 82 % tall, 16 % gran och 2 % löv. Medelboniteten är skattad till 5,1m3sk per ha och år och den löpande tillväxten till 6,1 m3sk per ha och år.


Jakt

En föregående ägare innehar genom förbehåll

en av jakträtterna för sin livstid.
Frågor angående jakt besvaras av Thomas 
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt 
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

Frågor angående fiske besvaras av Robert

Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt 
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB