MENY SÖK

Jugansbo

Obebyggd skogsfastighet om totalt 14 500 m3sk i fyra skiften. 

 

OBJEKTSTYP:       Skogsfastighet
KOMMUN:       Sala
AREAL:       100 ha
PRISIDÉ:       8 900 000 SEK
ANBUDSDAG:       2022-03-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

 

Läs mer om prospektet här: 

Prospekt Jugansbo

 

 


 

Skog och mark

 

 

Skogsmark
Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin
Skog och virkesförrådet är uppräknat till och
med december 2020.

 

Den totala arealen är 100 ha och den produktiva 
och den produktiva skogsarealen är 91,5 ha, exkl.
hänsyn. Virkesförrådet, exkl. hänsyn uppgår till 
totalt ca 14 500 m3sk vilket ger ett medelförråd på
ca 160 m3sk/ha. Se vidare i prospektet. 

 

Virkesförrådet utgörs till 76 % tall, 16 % gran och
8 % löv. Medelboniteten är skattad till 5,3 m3sk
per ha och år.

Jakt

De aktuella skogsskiftena ingår inte i något
viltvårdsområde. 


Frågor angående jakt besvaras av Thomas
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

De aktuella skogsskiftena ingår inte
i något fiskevårdsområde.

Frågor angående fiske besvaras av Robert
Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

 

 

Översiktskarta