Kila-Skräddarbo

Obebyggd skogsfastighet i västmanland om 12 860 m3sk i två skiften. 

 

OBJEKTSTYP: Skogsfastighet

KOMMUN: Sala, västmanland

AREAL: 72 ha  

PRISIDÉ: 8 000 000 SEK

ANBUDSDAG: 2022-12-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

Skog och mark


Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin. Skog och virkesförrådet är uppräknat till och med december 2021. 


Den totala arealen är 75 ha, varav 72 ha är klassat som produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet, inklusive hänsyn, uppgår totalt till ca 13 300 m3sk, (exklusive hänsyn 12 860 m3sk), vilket ger ett medelförråd på ca 179m3sk per ha. Se vidare under rubriken ”Skogsuppgifter”.


Virkesförrådet utgörs till 68 % tall, 22 % gran och 10 % löv. Medelboniteten är skattad till 5,1 m3sk per ha och år.


Jakt

Frågor angående jakt besvaras av Thomas 
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt 
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

Frågor angående fiske besvaras av Robert 
Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt 
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB