SÅLD!  Skinnarbo

Obebyggd skogsfastighet om totalt 3 100 m3sk i sex skiften. 


OBJEKTSTYP: Skogsfastighet

KOMMUN: Sala

AREAL: 21 ha

PRISIDÉ: 1 800 000 SEK

ANBUDSDAG: 2022-01-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

 

Läs mer om prospektet här: 

Prospekt Skinnarbo

 

Skog och mark

Skogsmark
Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin Skog och virkesförrådet är uppräknat till och med december 2020.

 

Den totala arealen är 21 ha och den produktiva  och den produktiva skogsarealen är 20 ha, exkl. hänsyn. Virkesförrådet, exkl. hänsyn uppgår till totalt ca 3 000 m3sk vilket ger ett medelförråd på ca 150 m3sk/ha. Se vidare i prospektet. 

 

Virkesförrådet utgörs till 67 % tall, 29 % gran och 4 % löv. Medelboniteten är skattad till 5,9 m3sk per ha och år.


Jakt

Skifte nr 16, 17, 18, 20 och 21 ingår i Kila Norra Viltvårdsområde.

 

Skifte nr 22 ingår i Sand-Salbo viltvårdsområde. Frågor angående jakt besvaras av Thomas Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

De aktuella skogsskiftena ingår inte i något fiskevårdsområde. Frågor angående fiske besvaras av Robert Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

Skifteskarta- Skifte nr 16, 17, 18, 20 och 21

Copyright © AB Karl Hedin Råvara/Skog 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer | Tillåt cookies