MENY SÖK

SÅLD!

Skinnarbo

Obebyggd skogsfastighet om totalt 3 100 m3sk i sex skiften. 

 

OBJEKTSTYP:       Skogsfastighet
KOMMUN:       Sala
AREAL:       21 ha
PRISIDÉ:       1 800 000 SEK
ANBUDSDAG:       2022-01-31

 

 

Kontaktperson hos AB Karl Hedin är Anders Wiklund. 

070-66 25 185

anders.wiklund@abkarlhedin.se 

 

Läs mer om prospektet här: 

Prospekt Skinnarbo

 

 


 

Skog och mark

 

 

Skogsmark
Skogsbruksplan är upprättad av AB Karl Hedin
Skog och virkesförrådet är uppräknat till och
med december 2020.

 

Den totala arealen är 21 ha och den produktiva 
och den produktiva skogsarealen är 20 ha, exkl.
hänsyn. Virkesförrådet, exkl. hänsyn uppgår till 
totalt ca 3 000 m3sk vilket ger ett medelförråd på
ca 150 m3sk/ha. Se vidare i prospektet. 

 

Virkesförrådet utgörs till 67 % tall, 29 % gran och
4 % löv. Medelboniteten är skattad till 5,9 m3sk
per ha och år.

Jakt

Skifte nr 16, 17, 18, 20 och 21 ingår i Kila Norra
Viltvårdsområde.

 

Skifte nr 22 ingår i Sand-Salbo viltvårdsområde. 

Frågor angående jakt besvaras av Thomas
Ernebrink. Mobilnr: 070-681 03 37 alternativt
via E-post: thomas.ernebrink@abkarlhedin.se


Fiske

De aktuella skogsskiftena ingår inte
i något fiskevårdsområde.

Frågor angående fiske besvaras av Robert
Pettersson. Mobilnr: 070-353 41 22 alternativt
via E-post: robert.pettersson@abkarlhedin.se

 

 

Översiktskarta